Hotline nhận đơn hàng: 0939.788.198

Đăng nhập | Đăng ký

admin

QUY ĐỊNH GỬI HÀNG

toa_an_1

      I. Quy định gửi bưu phẩm là các loại giấy tờ, tài liệu, hóa đơn, chứng từ…      Chuẩn bị. Trước khi gửi bưu phẩm là giấy tờ, tài liệu.. khách hàng cần chuẩn bị các công việc sau: 1.1.    Chuẩn bị đầy đủ các ...

Đọc tiếp

QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG

toa_an_1

Quy định bồi thường bưu gửi NASI Express Quy định tiếp nhận thông tin khiếu nại và giải quyết bồi thường của NASI Express 1. Điều kiện chấp nhận khiếu nại bưu gửi NASI Express – Khách hàng có các chứng từ xác nhận việc gửi bưu phẩm của NASI ...

Đọc tiếp
>
Facebook